Więcej o projekcie

E-SCAPE ma za zadanie uruchomić innowacyjną platformę opartą na grach, metodologii nauczania i zasobach wspierających nabywanie umiejętności transferowalnych. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2021 r. i bierze w nim udział 6 organizacji z 5 krajów UE:

 • Uniwersytet Technologii Chemicznej i Metalurgii – UCTM (Bułgaria)
 • Fundacja Biznes dla Edukacji – BFE (Bułgaria)
 • Instytut Techniki Komputerowej i Prasy “Diophantus” – CTI (Grecja)
 • Media Creativa (Hiszpania)
 • Unitelma Sapienza (Włochy)
 • AHE – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (Polska)

W ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach projektu stworzony zostanie następujący produkt.

 • Ramy nauczania E-SCAPE
 • E-SCAPE oparte na grze scnariusze edukacyjne dla cyfrowego escape roomu
 • E-SCAPE Platforma edukacyjna i Wirtualny Świat 3D
 • Ocena wpływu i przewodnik powielania E-SCAPE

W wyniku realizacji projektu E-SCAPE:

 • Studenci szkół wyższych i absolwenci podniosą swoje umiejętności w zakresie poszukiwania pracy i lepiej zrozumieją rolę umiejętności dla osobistej produktywności, konkurencyjności i spełnienia oraz dla długoterminowego i zrównoważonego wzrostu.
 • Nauczyciele szkolnictwa wyższego i eksperci w dziedzinie doradztwa zawodowego zwiększą wzajemne zrozumienie oferowanych umiejętności akademickich i umiejętności potrzebnych na rynku.
 • Studenci szkół wyższych, absolwenci, nauczyciele szkół wyższych i eksperci ds. poradnictwa zawodowego zwiększą swoje umiejętności cyfrowe.

Produkty programu E-SCAPE łączą cele akademickie uczelni z pragmatycznymi potrzebami rynku pracy i indywidualnymi potrzebami uczących się. Platforma wykorzysta potencjał innowacyjnych technologii w celu stworzenia wysoce interaktywnego, uczestniczącego i ekscytującego doświadczenia edukacyjnego. Otwarcie udostępnione narzędzia, dostępne w 6 językach, zwiększą dostępność i zachęcą do stosowania technologii cyfrowych w szkolnictwie wyższym w nauczaniu, uczeniu się, ocenie i zaangażowaniu. Jednocześnie zwiększy to możliwości nauczycieli akademickich w zakresie stosowania innowacyjnych metodologii i narzędzi cyfrowych w edukacji.