E-SCAPE

E-SCAPE ma za zadanie uruchomić innowacyjną platformę opartą na grach, metodologii nauczania i zasobach wspierających nabywanie umiejętności transferowalnych.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach projektu stworzony zostanie następujący produkt.

Ramy nauczania E-SCAPE

Celem ram nauczania projektu E-SCAPE jest zdefiniowanie i wyjaśnienie kluczowych umiejętności potrzebnych na niestabilnym, współczesnym rynku pracy, oraz wyposażenie nauczycieli szkolnictwa wyższego w niezbędne umiejętności, zasady przewodnie i innowacyjne, oraz skoncentrowane na uczniu zasoby do nauczania. Uzupełnieniem projektu będzie plan umiejętności, który nakreśli główne trendy społeczne mające wpływ na rynek pracy oraz wyjaśni ich wpływ na miejsca pracy i zapotrzebowanie na umiejętności. Zapozna uczniów z aktualnymi tematami i wyzwaniami społecznymi, takimi jak cyfryzacja, automatyzacja zadań, polaryzacja miejsc pracy, niedopasowanie umiejętności, pojawiające się różnice między płciami oraz zielone miejsca pracy, Gig Economy i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w postkomunistycznych realiach pracy.

E-SCAPE oparte na grze scnariusze edukacyjne dla cyfrowego escape roomu

Celem opartych na grach scenariuszy edukacyjnych dla cyfrowych escape roomów E-SCAPE, jest wspieranie studentów uczelni wyższych z różnych kierunków w rozwijaniu umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Oryginalne scenariusze edukacyjne oparte na grach będą “przekładać” kluczowe przesłania płynące z analiz big data i raportów na angażujące treści edukacyjne, zbudowane wokół fascynującej historii.

E-SCAPE Platforma edukacyjna i Wirtualny Świat 3D

Platforma edukacyjna i Wirtualny Świat 3D E-SCAPE – innowacyjne nauczanie oparte na grach komputerowych pozwoli włączyć do głównego nurtu kształcenie studentów z różnych kierunków studiów umiejętności miękkich. Wirtualny świat 3D tworzy unikalne środowisko edukacyjne, zachęca do innowacyjnego, lateralnego myślenia i w atrakcyjny i angażujący sposób wzmacnia kluczowe kompetencje w celu zwiększenia szans na zatrudnienie, dzięki zaawansowanym technologiom cyfrowym. Jednocześnie intrygujący format cyfrowych escape roomów zachęca graczy do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami wymagającymi szerokiego zestawu umiejętności pod presją czasu.

Ocena wpływu i przewodnik powielania E-SCAPE

Ocena oddziaływania E-SCAPE i przewodnik powielania zapewniają to, że podejście pedagogiczne E-SCAPE to wysokiej jakości, spójne produkty, które odpowiednio realizują swoje cele i są adekwatne do potrzeb grup docelowych.

I risultati del progetto E-SCAPE sono:

  • Gli studenti e i laureati dell’istruzione superiore beneficieranno di un miglioramento delle loro abilità di trovare impiego e di una maggiore comprensione dell’importanza che queste abilità hanno per la produttività, competitività e per la soddisfazione personale, ai fini di una crescita sostenibile e di lungo termine
  • Gli educatori e gli orientatori potranno ottenere maggiori informazioni sulle abilità e competenze offerte dai diversi percorsi accademici e i collegamenti con le abilità richieste dal mercato
  • Studenti, laureati ed educatori rafforzeranno le proprie abilità digitali

I prodotti di E-SCAPE collegano gli obiettivi accademici degli istituti di istruzione superiore con le esigenze del mercato del lavoro e i bisogni degli studenti. La piattaforma sfrutterà il potenziale delle tecnologie innovative per creare un’esperienza di apprendimento altamente interattiva, partecipativa ed emozionante. Gli strumenti sviluppati, disponibili in 6 lingue, miglioreranno l’accessibilità e incoraggeranno l’applicazione delle tecnologie digitali negli istituti di istruzione superiore per l’insegnamento, l’apprendimento, la valutazione e il coinvolgimento. Allo stesso tempo, la capacità degli insegnanti degli istituti di istruzione superiore di applicare metodologie innovative e strumenti digitali nell’istruzione verrà rafforzata.

I risultati del progetto E-SCAPE sono:

  • Gli studenti e i laureati dell’istruzione superiore beneficieranno di un miglioramento delle loro abilità di trovare impiego e di una maggiore comprensione dell’importanza che queste abilità hanno per la produttività, competitività e per la soddisfazione personale, ai fini di una crescita sostenibile e di lungo termine
  • Gli educatori e gli orientatori potranno ottenere maggiori informazioni sulle abilità e competenze offerte dai diversi percorsi accademici e i collegamenti con le abilità richieste dal mercato
  • Studenti, laureati ed educatori rafforzeranno le proprie abilità digitali

I prodotti di E-SCAPE collegano gli obiettivi accademici degli istituti di istruzione superiore con le esigenze del mercato del lavoro e i bisogni degli studenti. La piattaforma sfrutterà il potenziale delle tecnologie innovative per creare un’esperienza di apprendimento altamente interattiva, partecipativa ed emozionante. Gli strumenti sviluppati, disponibili in 6 lingue, miglioreranno l’accessibilità e incoraggeranno l’applicazione delle tecnologie digitali negli istituti di istruzione superiore per l’insegnamento, l’apprendimento, la valutazione e il coinvolgimento. Allo stesso tempo, la capacità degli insegnanti degli istituti di istruzione superiore di applicare metodologie innovative e strumenti digitali nell’istruzione verrà rafforzata.