Ocena wpływu i przewodnik powielania E-SCAPE

Ocena oddziaływania E-SCAPE i przewodnik powielania zapewniają to, że podejście pedagogiczne E-SCAPE to wysokiej jakości, spójne produkty, które odpowiednio realizują swoje cele i są adekwatne do potrzeb grup docelowych.

Ocena oddziaływania E-SCAPE i przewodnik powielania zapewniają to, że podejście pedagogiczne E-SCAPE to wysokiej jakości, spójne produkty, które odpowiednio realizują swoje cele i są adekwatne do potrzeb grup docelowych.