Ramy nauczania E-SCAPE

Celem ram nauczania projektu E-SCAPE jest zdefiniowanie i wyjaśnienie kluczowych umiejętności potrzebnych na niestabilnym, współczesnym rynku pracy, oraz wyposażenie nauczycieli szkolnictwa wyższego w niezbędne umiejętności, zasady przewodnie i innowacyjne, oraz skoncentrowane na uczniu zasoby do nauczania. Uzupełnieniem projektu będzie plan umiejętności, który nakreśli główne trendy społeczne mające wpływ na rynek pracy oraz wyjaśni ich wpływ na miejsca pracy i zapotrzebowanie na umiejętności. Zapozna uczniów z aktualnymi tematami i wyzwaniami społecznymi, takimi jak cyfryzacja, automatyzacja zadań, polaryzacja miejsc pracy, niedopasowanie umiejętności, pojawiające się różnice między płciami oraz zielone miejsca pracy, Gig Economy i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w postkomunistycznych realiach pracy.

Celem ram nauczania projektu E-SCAPE jest zdefiniowanie i wyjaśnienie kluczowych umiejętności potrzebnych na niestabilnym, współczesnym rynku pracy, oraz wyposażenie nauczycieli szkolnictwa wyższego w niezbędne umiejętności, zasady przewodnie i innowacyjne, oraz skoncentrowane na uczniu zasoby do nauczania. Uzupełnieniem projektu będzie plan umiejętności, który nakreśli główne trendy społeczne mające wpływ na rynek pracy oraz wyjaśni ich wpływ na miejsca pracy i zapotrzebowanie na umiejętności. Zapozna uczniów z aktualnymi tematami i wyzwaniami społecznymi, takimi jak cyfryzacja, automatyzacja zadań, polaryzacja miejsc pracy, niedopasowanie umiejętności, pojawiające się różnice między płciami oraz zielone miejsca pracy, Gig Economy i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w postkomunistycznych realiach pracy.