Повече за проекта

E-SCAPE ще пусне иновативна платформа, базирана на игри, методика на преподаване и ресурси за подпомагане на придобиването на преносими умения. Проектът стартира през ноември 2021 г. и включва 6 организации от 5 страни от ЕС:

 • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – България
 • Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) – България
 • Институт за компютърни технологии и печат „Диофант” (CTI) – Гърция
 • Media Creativa (Испания)
 • Unitelma Sapienza (Италия)
 • Университет по хуманитарни и икономически науки в Лодз (Полша)

През следващите 24 месеца това партньорство ще произведе следния продукт

 • E-SCAPEучебна рамка
 • Сценарииза дигитални образователни ескейп стаи
 • Образователнаплатформa в 3D виртуален свят
 • Анализна въздействието и ръководство за мултиплициране на резултатите

Резултати от проекта E-SCAPE:

 • Студентите и завършилите висше образование ще подобрят своите умения за заетост и по-добро разбиране за ролята на уменията за лична производителност, конкурентоспособност и удовлетворение, както и за дългосрочен и устойчив растеж
 • Преподаватели във висшето образование и експерти по кариерно ориентиране ще подобрят взаимното си разбиране за предлаганите академични умения и необходимите пазарни умения
 • Студентите, завършилите и преподавателите във висшето образование, както и експертите по кариерно ориентиране ще подобрят своите дигитални умения

Допълнителните продукти на E-SCAPE свързват академичните цели на висшите училища с прагматичните нужди на пазара на труда и индивидуалните нужди на учащите. Платформата ще обхване потенциала на иновативните технологии за създаване на силно интерактивно, активно и вълнуващо изживяване на обучение. Открито споделените инструменти, достъпни на 6 езика, ще подобрят достъпността и ще насърчат прилагането на дигитални технологии във висшите училища за преподаване, учене, оценяване и ангажиране. Същевременно ще увеличи капацитета на преподавателите от висшите учебни заведения да прилагат иновативни методологии и дигитални инструменти в образованието.