Περισσότερα για το έργο

Το έργο E-SCAPE θα λανσάρει μια καινοτόμο πλατφόρμα βασισμένη σε παιχνίδια, μια μεθοδολογία διδασκαλίας και επιπλέον υλικό για την υποστήριξη της απόκτησης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων. Το έργο ξεκινά τον Νοέμβριο του 2021 και συμμετέχουν 6 οργανισμοί από 5 χώρες της ΕΕ:

 • University of Chemical Technology and Metalirgy (UCTM)– Βουλγαρία
 • Business Foundation for Education (BFE) – Βουλγαρία)
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) – Ελλάδα
 • Media Creativa -Ισπανία
 • Unitelma Sapienza -Ιταλία
 • University of Humanities and Economics in Lodz -Πολωνία

Στους επόμενους 24 μήνες οι εταίροι του έργου θα παράξουν τα ακόλουθα:

 • E-SCAPE Πλαίσιο διδασκαλίας
 • E-SCAPE Εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα σε παιχνίδια για ψηφιακό δωμάτια απόδρασης
 • Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Εικονικού Κόσμου- E-SCAPE 3D Virtual World
 • E-SCAPE Οδηγός αξιολόγησης επιπτώσεων και πολλαπλασιαστικών δράσεων

Τα αποτέλεσμα του έργου E-SCAPE θα είναι:

 • Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βελτιώσουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας τους και θα κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο των δεξιοτήτων ως προς την προσωπική παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση καθώς και την τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Οι εκπαιδευτικοί της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό θα ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση των προσφερόμενων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και των απαραίτητων δεξιοτήτων που θέλει η αγορά
 • Οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και οι εκπαιδευτές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό θα ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες

Τα συμπληρωματικά προϊόντα του έργου E-SCAPE συνδέουν τους ακαδημαϊκούς στόχους των ΑΕΙ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η πλατφόρμα θα ενσωματώσει τις δυνατότητες των καινοτόμων τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας εξαιρετικά διαδραστικής, συμμετοχικής και συναρπαστικής μαθησιακής εμπειρίας. Τα ευρέως διαμοιρασμένα εργαλεία, διαθέσιμα σε 6 γλώσσες θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα και θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στα ΑΕΙ για διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση και συμμετοχή. Ταυτόχρονα, θα αυξήσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών των ΑΕΙ να εφαρμόζουν καινοτόμες μεθοδολογίες και ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση.