Анализ на въздействието и ръководство за мултиплициране на резултатите

Ръководството за оценка на въздействието и умножаване на E-SCAPE ще гарантира, че педагогическият подход на E-SCAPE е качествени, последователни продукти, които отговарят адекватно на целите си и отговарят на нуждите на целевите групи.

Ръководството за оценка на въздействието и умножаване на E-SCAPE ще гарантира, че педагогическият подход на E-SCAPE е качествени, последователни продукти, които отговарят адекватно на целите си и отговарят на нуждите на целевите групи.