Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Εικονικού Κόσμου- E-SCAPE 3D Virtual World

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-SCAPE 3D Virtual World – η καινοτόμος μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια- θα ενσωματώσει την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές από διαφορετικούς τομείς σπουδών. Ο εμβυθιζόμενος 3D εικονικός κόσμος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης και ενθαρρύνει την καινοτόμο, εναλλακτική σκέψη και ενισχύει τις βασικές ικανότητες για απασχολησιμότητα με ελκυστικό τρόπο, μέσω προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η ενδιαφέρουσα μορφή των ψηφιακών δωματίων απόδρασης ενθαρρύνει τους παίκτες να αντιμετωπίσουν περίπλοκες προκλήσεις που απαιτούν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων υπό την πίεση του χρόνου.

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-SCAPE 3D Virtual World – η καινοτόμος μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια- θα ενσωματώσει την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές από διαφορετικούς τομείς σπουδών. Ο εμβυθιζόμενος 3D εικονικός κόσμος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης και ενθαρρύνει την καινοτόμο, εναλλακτική σκέψη και ενισχύει τις βασικές ικανότητες για απασχολησιμότητα με ελκυστικό τρόπο, μέσω προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η ενδιαφέρουσα μορφή των ψηφιακών δωματίων απόδρασης ενθαρρύνει τους παίκτες να αντιμετωπίσουν περίπλοκες προκλήσεις που απαιτούν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων υπό την πίεση του χρόνου.