Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Εικονικού Κόσμου- E-SCAPE 3D Virtual World

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-SCAPE 3D Virtual World – η καινοτόμος μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια- θα ενσωματώσει την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές από διαφορετικούς τομείς σπουδών. Ο εμβυθιζόμενος 3D εικονικός κόσμος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης και ενθαρρύνει την καινοτόμο, εναλλακτική σκέψη και ενισχύει τις βασικές ικανότητες για απασχολησιμότητα με ελκυστικό τρόπο, μέσω προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η ενδιαφέρουσα μορφή των ψηφιακών δωματίων απόδρασης ενθαρρύνει τους παίκτες να αντιμετωπίσουν περίπλοκες προκλήσεις που απαιτούν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων υπό την πίεση του χρόνου.

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-SCAPE 3D Virtual World – η καινοτόμος μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια- θα ενσωματώσει την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές από διαφορετικούς τομείς σπουδών. Ο εμβυθιζόμενος 3D εικονικός κόσμος δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης και ενθαρρύνει την καινοτόμο, εναλλακτική σκέψη και ενισχύει τις βασικές ικανότητες για απασχολησιμότητα με ελκυστικό τρόπο, μέσω προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η ενδιαφέρουσα μορφή των ψηφιακών δωματίων απόδρασης ενθαρρύνει τους παίκτες να αντιμετωπίσουν περίπλοκες προκλήσεις που απαιτούν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων υπό την πίεση του χρόνου.

Ρίξτε μια ματιά στο προωθητικό βίντεο της πλατφόρμας ESCAPE VW (έχει υποτιτλιστεί σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών):

Είστε έτοιμοι να παίξετε? Πρέπει να ακολουθήσετε 3 βήματα:

Βήμα 1

Διαβάστε το εγχειρίδιο και το βίντεο με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της πλατφόρμας ESCAPE VW

Βήμα 2

Εγκαταστήστε το Firestorm Viewer σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το βίντεο

Βήμα 3

Δημιουργήστε το avatar σας και συνδεθείτε στο ESCAPE VW