Сценарии за дигитални образователни ескейп стаи

E-SCAPE Базирани на игри образователни програми за дигитални ескейп стаи, които имат за цел да подпомогнат студентите от различни области на обучение в развиването на основни преносими умения, приложими в различни житейски и кариерни ситуации. Оригиналните програми за обучение, базирани на игри, ще „преведат“ ключовите послания от анализ на големи данни и отчети в ангажиращо учебно съдържание, изградено около завладяваща история.

E-SCAPE Базирани на игри образователни програми за дигитални ескейп стаи, които имат за цел да подпомогнат студентите от различни области на обучение в развиването на основни преносими умения, приложими в различни житейски и кариерни ситуации. Оригиналните програми за обучение, базирани на игри, ще „преведат“ ключовите послания от анализ на големи данни и отчети в ангажиращо учебно съдържание, изградено около завладяваща история.