Рамка на уменията на 21. Век и насоки за преподаватели