Образователна платформa в 3D виртуален свят

E-SCAPE Образователна платформа за 3D виртуален свят – иновативното обучение, базирано на игри, ще интегрира обучението за меки умения сред учениците от различни области на обучение. Виртуалният 3D свят създава уникална учебна среда и насърчава иновативното, нестандартно мислене и укрепва ключовите компетенции за пригодността за заетост по атрактивен и ангажиращ начин чрез модерни цифрови технологии. В същото време интригуващият формат на дигиталните ескейп стаи насърчава играчите да се справят със сложни предизвикателства, изискващи широк набор от умения под натиска на времето.

E-SCAPE Образователна платформа за 3D виртуален свят – иновативното обучение, базирано на игри, ще интегрира обучението за меки умения сред учениците от различни области на обучение. Виртуалният 3D свят създава уникална учебна среда и насърчава иновативното, нестандартно мислене и укрепва ключовите компетенции за пригодността за заетост по атрактивен и ангажиращ начин чрез модерни цифрови технологии. В същото време интригуващият формат на дигиталните ескейп стаи насърчава играчите да се справят със сложни предизвикателства, изискващи широк набор от умения под натиска на времето.

Разгледайте промоционалното видео на платформата ESCAPE VW (със субтитри на всички езици на партньорите):

Готови ли сте за игра? Трябва да следвате 3 стъпки:

Стъпка 1

Прочетете ръководството и видеото с инструкции как да настроите платформата ESCAPE VW

Стъпка 2

Инсталирайте Firestorm Viewer според инструкциите за ръководство и видеото

Стъпка 3

Създайте своя аватар и влезте в ESCAPE VW