Образователна платформa в 3D виртуален свят

E-SCAPE Образователна платформа за 3D виртуален свят – иновативното обучение, базирано на игри, ще интегрира обучението за меки умения сред учениците от различни области на обучение. Виртуалният 3D свят създава уникална учебна среда и насърчава иновативното, нестандартно мислене и укрепва ключовите компетенции за пригодността за заетост по атрактивен и ангажиращ начин чрез модерни цифрови технологии. В същото време интригуващият формат на дигиталните ескейп стаи насърчава играчите да се справят със сложни предизвикателства, изискващи широк набор от умения под натиска на времето.

E-SCAPE Образователна платформа за 3D виртуален свят – иновативното обучение, базирано на игри, ще интегрира обучението за меки умения сред учениците от различни области на обучение. Виртуалният 3D свят създава уникална учебна среда и насърчава иновативното, нестандартно мислене и укрепва ключовите компетенции за пригодността за заетост по атрактивен и ангажиращ начин чрез модерни цифрови технологии. В същото време интригуващият формат на дигиталните ескейп стаи насърчава играчите да се справят със сложни предизвикателства, изискващи широк набор от умения под натиска на времето.