E-SCAPE учебна рамка

E-SCAPE учебна рамка, която има за цел да дефинира и обясни ключовите умения, необходими на нестабилния съвременен пазар на труда – да снабди преподавателите във висшите училища с рамка за умения, ръководни принципи и иновативни ресурси, ориентирани към учащия, на когото да бъдат предадени по един атрактивен начин. Учебната рамка ще бъде допълнена от план за умения, който ще очертае основните социални тенденции, които засягат пазара на труда, и ще обясни тяхното въздействие върху работните места и търсенето на умения. Тя ще запознае студентите с актуални обществени теми и предизвикателства, като дигитализация, автоматизация на задачите, поляризация на работата, несъответствия в уменията, възникващите различия между половете и зелени работни места, гиг икономика и балансирането между професионалния и личния живот в след Covid работна среда.

E-SCAPE учебна рамка, която има за цел да дефинира и обясни ключовите умения, необходими на нестабилния съвременен пазар на труда – да снабди преподавателите във висшите училища с рамка за умения, ръководни принципи и иновативни ресурси, ориентирани към учащия, на когото да бъдат предадени по един атрактивен начин. Учебната рамка ще бъде допълнена от план за умения, който ще очертае основните социални тенденции, които засягат пазара на труда, и ще обясни тяхното въздействие върху работните места и търсенето на умения. Тя ще запознае студентите с актуални обществени теми и предизвикателства, като дигитализация, автоматизация на задачите, поляризация на работата, несъответствия в уменията, възникващите различия между половете и зелени работни места, гиг икономика и балансирането между професионалния и личния живот в след Covid работна среда.